Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS +, στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (ΚΑ1 -κινητικότητα των ατόμων).

            Το ERASMUS+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω της Δια Βίου μάθησης και των εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να μετακινούνται σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να συμμετέχουν σε ένα σεμινάριο, να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία ενός ευρωπαίου συναδέλφου τους ή να διδάξουν και οι ίδιοι.

           Στα πλαίσια του προγράμματος , έξι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα ταξιδέψουν τον Ιούνιο στη Μάλτα για να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο "EmpowermentinICTskills-MakingUseofTechnologyTools" (Ενδυνάμωση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων-Χρήση των Εργαλείων τεχνολογίας). Την επιμόρφωση διοργανώνει ο φορέας ETI - Malta( ExecutiveTrainingInstitute).

            Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών του σχολείου στη χρήση της τεχνολογίας και τη διεύρυνση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους με σκοπό την πιο αποτελεσματική διδασκαλία. Εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Συλλόγου Διδασκόντων να εξοπλίσει το σχολείο με εργαλεία τεχνολογίας και να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Συντελεί στο άνοιγμα του σχολείου στην Ευρώπη και τη συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία που θα διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών μας.

           Το σχολείο μας αιτήθηκε τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα το Φεβρουάριο του 2015. Έπειτα από αξιολόγηση της ποιότητας των προτάσεων μας, εγκρίθηκε η επιχορήγηση από το ΙΚΥ, τον εθνικό φορέα διαχείρισης του προγράμματος.To πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2017.